ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΩΝ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ, ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ

Το ανυλοποίητο όνειρο της Λιμνοδεξαμενής Γδοχίων

 1. 1991 –  Με Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας εγκρίθηκαν τα Συμβατικά Τεύχη των Οριστικών Γεωλογικών Μελετών που αφορούν τη μελέτη λιμνοδεξαμενής με την ονομασία “Λιμνοδεξαμενή Μύθοι-Γδόχια”
 2. 1999 – Μετά από άπρακτη παρέλευση 8 ετών το έργο αποδείχτηκε «όνειρο απατηλό»,  η Απόφαση του Υπουργού τροποποιήθηκε, το έργο και τα κονδύλια μεταφέρθηκαν στη Σητεία στις “Λιθίνες” στα «Πιλαλλήματα».
 3. 2009 -2021 –  Νέες ελπίδες και νέα όνειρα γεννήθηκαν. Η κατασκευή μιας λιμνοδεξαμενής χωρητικότητας 515.000 μ3 και δικτύου σύνδεσης με τα υφιστάμενα δημοτικά αρδευτικά δίκτυα των δημοτικών διαμερισμάτων Μουρνιών, Γδοχίων και Ρίζας του Δήμου Ιεράπετρας.

Προτάθηκε από την Εταιρεία AQUAMAN στο πλαίσιο ευρύτερης πρότασης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» του προγράμματος «GR02 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014.  (Το έργο «AQUAMAN», συντονίζει το Πολυτεχνείο Κρήτης και συμμετέχουν το ΤΕΙ Κρήτης, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και ο Νορβηγικός ερευνητικός οργανισμός NIVΑ.

 1. Από 2014 -2019 Διαβουλεύσεις…

Ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε από το 2014 στο πλαίσιο της ευρύτερης πρότασης μια σειρά διαβουλεύσεων στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στις Μοίρες και την Ιεράπετρα, μεταξύ της ομάδας του έργου και των κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με την διαχείριση υδάτων, της κάθε περιοχής.

Στις διαβουλεύσεις, όπως μας πληροφόρησαν, παρουσιάστηκε αναλυτικά το Πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε καταγράφηκαν οι απόψεις, οι παρατηρήσεις, οι προτεραιότητες των κοινωνικών εταίρων (Focus Group) πάνω στα καίρια ζητήματα διαχείρισης νερού της κάθε περιοχής, ώστε να υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ τους, καθώς και με την επιστημονική κοινότητα.

Η συμμετοχή υπήρξε πομπώδης:

 • Η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου,
 • ο Διευθυντής Υδάτων της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης,
 • εκπρόσωποι των,
 • ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιεράπετρας,
 • Περιφέρειας Κρήτης,
 • Π.Ε. Ηρακλείου,
 • Μουσείου Φυσικής Ιστορίας,
 • ΤΕΕ,
 • ΓΕΩΤΕΕ,
 • Επιμελητήριου  Ηρακλείου,
 • Δήμου Ιεράπετρας,
 • ΤΟΕΒ Ιεράπετρας,
 • ΤΟΕΒ Α’ ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ,
 • ΤΟΕΒ Β’ ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ,
 • ΤΟΕΒ Γ’ ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ,
 • ΤΟΕΒ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ – ΑΝΩΓΕΙΩΝ,
 • Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ,
 • ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ,
 • WWF,
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ,
 • Ο.Γ.Ε.Ε.  – “ΔΗΜΗΤΡΑ”.

Πομπώδεις ήσαν και οι ανακοινώσεις που ακολούθησαν, όπως ότι το πρόγραμμα και η μεθοδολογία προσέγγισης είχαν θετική ανταπόκριση από τους κοινωνικούς εταίρους. Εξίσου πομπώδεις και οι απόψεις που διατυπώθηκαν και αφορούσαν:

 • Στην επάρκεια των υδάτων τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη
 • Στο βέλτιστο σχεδιασμό των υδραυλικών υποδομών και των υδατικών δικτύων για την αξιοποίηση των υδάτων και την εξυπηρέτηση των αναγκών
 • Στην ποιότητα των υδάτων και τα μέτρα πρόληψης μόλυνσης και επιβάρυνσης αυτών, καθώς και βελτίωσης όπου απαιτείται
 • Στην ενημέρωση και επιμόρφωση των αγροτών για πρακτικές άρδευσης που θα στοχεύουν στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων.
 • Στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην πολιτική και στρατηγική των περιφερειακών και εθνικών αρχών αρμόδιων για την διαχείριση υδάτων.
 1. Τα φώτα, όμως έσβησαν γρήγορα και, αρκετά αργότερα,

 

 1. 2019 -2021 πέντε χρόνια μετά, το 2/2019, ανακοινώθηκε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου προχωρά σε ανάθεση της σύνταξης φακέλων μελετών σε ιδιώτη μελετητή, με σκοπό να συνταχθούν φάκελοι, ώστε βάσει αυτών να ανατεθεί, στην πορεία του χρόνου, η εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών για έργα, όπως, οριοθέτηση ρεμάτων, αποτυπώσεις ακινήτων της Π.Ε. Λασιθίου, Μελέτες περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κτιριακών, αρδευτικών και συγκοινωνιακών έργων, που προγραμματίζονται από την Π.Ε. Λασιθίου.    

Με κάθε τέτοιο φάκελο θα καθορίζονταν τα τεχνικά δεδομένα και η προεκτίμηση αμοιβής για κάθε μελέτη την οποία θα προγραμματίζει και θα προκηρύσσει ή θα αναθέτει η Π.Ε. Λασιθίου.

Ο Προϋπολογισμός της ανάθεσης του έργου αυτού της σύνταξης των εν λόγω φακέλων αναφέρθηκε ότι θα είναι 25.000 ευρώ.

Η χρονική διάρκεια σύνταξης των παραπάνω φακέλων ορίζονταν στους τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με το μελετητικό γραφείο του κ. Βασίλη Δεσποτάκη, που θα αναλάβει το έργο αυτό.   Μέχρι πάντως τις 10.5.2019 η μελέτη δεν είχε πραγματοποιηθεί !

 1. 2021 – Δύο «μόνο» χρόνια μετά, το έργο φαίνεται να είναι εγκλωβισμένο ακόμη ανάμεσα στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, του ΟΑΚ και του Δήμου Ιεράπετρας, τις αρμοδιότητες του οποίου δυστυχώς ξεπερνά.  Δεν αναιρείται, όμως η ευθύνη του να μην έχει ασκήσει μέχρι σήμερα την πίεση που επιβάλλεται από τη μια, και από την άλλη την υποχρεώσή του να ενημερώνει τους δημότες του.

 

 1. Το αύριο: ;;;  Άδηλον ή βέβαιον !

Οκτώβριος 2020

Μιχαήλ Τσαγκατάκης

 

ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ

Υδατικά Συστήματα

Phasellus fermentum pharetra ornare. Nam iaculis placerat elit, vitae mattis nibh. Ut neque velit, placerat ut pharetra sed, vulputate eu dolor. Fusce ac faucibus mauris, ac dapibus diam.
 1. «Επιφανειακά ύδατα»
 2. «Υπόγεια ύδατα»:
 3. «Εσωτερικά ύδατα»
 4. «Ποταμός»
 5. «Λίμνη»
 6. «Μεταβατικά ύδατα»
 7. «Παράκτια ύδατα»
 8. «Τεχνητό υδατικό σύστημα»
 9. «Ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδατικό σύστημα»
 10. «Σύστημα επιφανειακών υδάτων»
 11. «Υδροφόρος ορίζοντας»
 12. «Σύστημα υπόγειων υδάτων»
 13. «Λεκάνη απορροής ποταμού»